Varför man inte ska ha laptopen på balkongräcket

5 years ago